Cover for Mosh News Magazine – Perez Hilton

Screen Shot 2014-04-06 at 3.44.56 PM